Innkalling og saksliste er utsendt/annonsert av styret i Roan Bondelag. Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan deltar på møtet.