Saksliste for årsmøte i Malvik Bondelag 2018:

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av innkalling og valg av leder

3. Gjennomgang av årsberetning for 2017

4. Regnskap

5. Forslag til aktivitetsplan 2019

6. Innkomne saker

7. Valg

Minner om innkomne saker bør være hos leder 1 uke før årsmøte.

Fra fylkesstyret kommer nestleder Knut Johan Singstad.

Det serveres Julemat!

 

Hilsen styret