Lokallagsleder Jorid Oliv Jagtøyen: 930 27 899

Tema blir rekruttering og innovasjon i landbruket, med info fra to utdanningsinstitusjoner innen landbruk ( Øya vgs og Skjetlein vgs).

Innkalling til årsmøte i Melhus Bondelag 2018

Valgkomiteens innstilling årsmøte Melhus Bondelag 2018