Invitasjon til arbeidsverksted for Inn på tunet-næringas vekst og utvikling

Arbeidsverkstedet er for IPT-tilbydere, kommende IPT-tilbydere og andre interesserte.

Påmelding innen 1. november til Siri Bruen: fmtlsib@fylkesmannen.no eller telefon 924 37 376