Salget av økologisk melk og kjøtt øker, men norsk økologisk produksjon blir hengende etter. Kan vi unngå økt import av økologisk mat ved å satse sjøl? Og hva vil det egentlig si å drive med økologisk melk og kjøtt?
 
Velkommen til åpent og gratis møte på auditoriumet på Skjetlein vgs!

Ordstyrer: Anders Eggen, Norsk Landbruksrådgiving

10.30 – Registrering, kaffe og kake
11.00 – Velkommen, Helen Pedersen, rektor Skjetlein videregående skole
11.10 – Landbrukets Økoløft, Kari Åker, Sør-Trøndelag Bondelag
11.20 – Behov for flere økologiske melkeprodusenter, Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet
11.30 – Egne erfaringer med økologisk melkeproduksjon, Torbjørn Støre, #Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
12.15 – Pause...
12.20 – Hvorfor Småbrukarlaget satser på økologisk, Knut Sjøvold, Sør -Trøndelag Bonde og Småbrukarlag
12.30 – Egne erfaringer med økologisk melk- og kjøttproduksjon, Anne Katrine Jensen, #Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft
13.15 – Økologisk varmlunsj i kantina
14.00 – Omvisning i fjøset, driftsleder på Skjetlein vgs, Torgrim Daling
14.15 – TINEs øko-satsing i Trøndelag, Ellen Kristin Syrstad, Tine Rådgivning
14.25 – Felleskjøpets øko-satsing på fôrvekster, Martha Grøseth, Felleskjøpet Fôrutvikling
14.35 – Nortura SA øko-satsing i Trøndelag, Lars Nordbotn, Nortura
14.45 – Regelverk for økologisk melkeproduksjon og grovfôr, Marit Reitan Sandvik, Debio
14.55 – Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt: Erfaringer og veien videre, Elin Thorbjørnsen Norsk Landbruksrådgiving
15.05 - Bondens marked som omsetningskanal for økologiske produkter, Marit Nestande, Bondens marked Trøndelag
15.15 – Spørsmål og svar (15 min.)

Spørsmål og påmelding innen 21. februar 2018 til marte@oikos.no