Uteaktiviteter hele dagen:

  • Salg av produkter ute og inne
  • Besøk dyrene i fjøset
  • Åpen ridehall
  • Snekkering for barn
  • Øyas friluftsaktiviteter
  • Gauldal Brann og Redning kommer
  • Aktiviteter for barn
  • Besøk alle våre utstiller i utstillerhallen

Kiosk med salg av kaffe, saft, vafler og pølse.

Middagsservering i skolens kantine kl 12.00 - 16.00

Gratis parkering på anviste plasser.

 

Åpen Gård på Øya vgs 2019