Nyheter

Veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Bønder i rovdyrområder som mister husdyr til rovdyr, har krav på erstatning. Her har vi samlet informasjonen du trenger på ett sted. Søknadsfrist er 1. november.

- Bonden vet mer om helsa til dyra sine enn til sine egne barn

Deltakerne ble både utfordret og fôret opp med bred informasjon om dyrevelferd på Blæstaddagens webinar 20. oktober. En logisk rød tråd var at bonden er den viktigste faktoren for hvordan dyra har det.

Vi serverer løsningene på et fat - nå må Regjeringen se på fatet

Vi må sette vår lit til høringen og justeringer i statsbudsjettet, sier fylkesleder Kristina Hegge. Investeringsmidler til jordbruket er både nødvendig og gir store positive ringvirkninger. Vinn-vinn for næringa, Regjeringa og samfunnet, sier hun.

Årsmøter i lokallagene 2020

Årsmøtene i lokallagene avholdes i tidsrommet 7. oktober til 30. oktober.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere