Vi serverer løsningene på et fat, men Regjeringen har ikke helt turt å løfte av lokket på fatet for å se om de har noe å vinne på dette – Nå må Stortinget sørge for at landbruket får ta del i gode ordninger!

Kristina Hegge.

Vi må sette vår lit til høringen og justeringer i statsbudsjettet, sier fylkesleder Kristina Hegge. Her har vi presentert behov og løsninger mht investeringer på bygda, og en klimaplan som både Statsminister og Landbruks- og matminister har skrytt av. Da er det skuffende at landbruket blir utelatt i de gode ordninger som er foreslått i Statsbudsjettet. Stortinget må nå sørge for at nye koronatiltak for næringslivet inneholder midler til bygging og investeringer i landbruket.

Investeringer i driftsbygninger er nødvendig og gir store positive ringvirkninger. Illustrasjonsfoto: Astrid Simengård

Her i gamle Oppland har vi en svært høy andel båsfjøs som må bygges om innen 2034. Investeringsvirkemidler er avgjørende for satsingen framover. For to uker siden besøkte vi Maren og Eivind på Biristrand, som er midt i målgruppa for investeringsvirkemidlene i landbruket, de har alle planer klare, men investeringspotten er tom. Det blir et slag i trynet, mener Hegge.

He er leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes på besøk hos Maren Stumlien og Eivind Nordby på Biristrand. Foto: Guro Bjørnstad

 

Både Storting og næringa har bedt om en klimafonsdordning med skatteincentiv for å få fortgang på klimainvesteringer ute på den enkelte gard. Heller ikke denne gangen har Regjeringen sett mulighetene som ligger. Videre har Landbruks- og matdepartementet uttrykt at de vil satse på landbruksteknologi. Men i forhold til forslaget, må det det sterkere lut til. Vi må få en mer spisset innsats til for å få fart på utviklinga av grønn, norsk landbruksteknologi, og her i Innlandet har vi svært gode miljøer på nettopp dette, sier Kristina Hegge.

Kort sagt; vi serverer løsningene for Regjeringen på et fat, men de har foreløpig ikke helt turt å løfte av lokket på fatet slik at de ser vinn-vinn-situasjonen av løsningene, avslutter Hegge.

Les også Norges Bondelags kommentar til Statsbudsjettet:

Nye koronatiltak, men ingenting til landbruket

Landbruket ber om styrka klimasatsing