På fagdagen får du innføring i gardsvarmeanlegg, råstoff, økonomi og Innovasjon Norge sine støtteordningar. Det vert også innlegg om landbruksbygg i tre og omvising på flisfyringsanlegg hos Jakob Bjelland og Lars Selheim. Hege Aase Tysnes og Peder Nernæs har korte innlegg om landbruk og klima.

Deltakaravgifta er 500 kr. Påmelding innan 12. oktober til karl.ludvig@ch4.no.

Her kan du sjå programmet for fagdagane:

Fagdag gardsvarmeanlegg, Voss.

Fagdag gardsvarmeanlegg, Stord.