Årets lokallag er Huglo Bondelag

Av Maria Makloufi Skjold,
  • Tips en venn om denne siden

Vi gratulerer Huglo Bondelag med kåringa. Dei får diplom og 10 000 kroner til lokallagsarbeid.

I Bondelaget har vi kåra årets lokallag sidan 2010. Vinnarane i fylka går vidare til den nasjonale kåringa i Norges Bondelag. Eit av kriteria for kåringa er aktivitet og tilbod til medlemene.

I år har fylkesstyret valt eit lokallag som ikkje er heilt i toppen når det gjeld tal arrangement og tilbod til medlemmene. Dei er valde til årets lokallag fordi dei held ein jamn og god aktivitet år etter år, sjølv om dei ikkje har så mange å fordele oppgåvene på.

Til tross for at lokallaget berre har 6 produksjonsmedlemer og 20 medlemer totalt, møter dei alltid på fylkesarrangement, og har møte og kurs for medlemene. Dei har også større arrangement i samarbeid med nabolaga.

Fylkesstyret er imponert over aktiviteten i laget og gratulerer Huglo Bondelag som årets lokallag 2019.

Kåringa gjekk føre seg på Skype-årsmøtet, så vi har diverre ikkje bilde.

Midlar til bedriftsintern opplæring

Vestland fylkeskommune utlyser 11,4 millionar kroner til bedriftsintern opplæring for å imøtekome dei akutte behova for hjelp i næringslivet.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Frukthagen til Knut B. Hauso

Utanlandsk arbeidskraft og koronaviruset

Det kan verte store utfordringar framover for dei som nyttar utanlandsk arbeidskraft i produksjonen. Landbruks- og matdepartementet er kjent med saka og vil ta tak i problemet.

Endring i gjennomføring av årsmøtet

I samråd med Norges Bondelag har fylkesstyret i Hordaland Bondelag vedtatt at vi vil prøve å gjennomføre årsmøtet på skype fredag 20. mars kl. 12.00 til 15.00.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere