Det premieres beste verver i to kategorier:

1) Den som rekrutterer flest bruksmedlemmer får et gavekort på kroner 3000,- 

2) Den som rekrutterer flest øvrige medlemmer får et gavekort på kroner 3000,-

 

I tillegg så premieres det lokallaget som verver flest medlemmer i antall medlemmer + % av medlemsmasse med 10 000 kr (egen formel).

 

 Formel for dette er slik: 

Nye medlemmer + medlemsvekst i lokallaget = poengsum. Høyeste poengsum vinner.

 

Eksempel 1:

100 medlemmer + 10 nye medlemmer = 10 + 10 % medlemsvekst = 20 poeng  

Eksempel 2: 

20 medlemmer + 3 nye medlemmer = 4 + 15 % medlemsvekst = 19 poeng