Kalven er en uutnyttet ressurs i Finnmark.

Rundt 500 spekalv slaktes i Finnmark hvert år. Dersom de fôres opp tilsvarer dette omtrent 130 tonn kjøtt. Dette kjøttet kunne bidratt til mer norsk kjøtt i butikken. Bønder vil produsere storfekjøtt hvis lønnsomheten bedres, og dermed bidra til økt verdiskaping i Finnmark.

 

 Investeringer i landbruket

Modernisering av driftsapparatet i landbruket skjer ikke raskt nok til at vi klarer å opprettholde produksjonen av kjøtt og melk i Finnmark. Årsmøtet i Finmark Bondelag ser ikke at landbruksmiljøet i fylket kan imøtekomme landbruksmeldingas mål om 20 % økt matproduksjon. Bondens mulighet til å avsette midler til framtidige investeringer forhindres av skatteregler. Årsmøtet i Finnmark Bondelag forventer at en fondsavsetningsordning kommer på plass under årets jordbruksforhandlinger.

 

Rovdyra utrydder sauenæringa i Finnmark

Regjeringa har vedtatt en rovdyrpolitikk som angir et minste antall for gaupe, jerv og bjørn i Finnmark. Vi ser imidlertid at det er langt flere rovdyr, enn det politikerne ønsker. Den store økningen av freda rovvilt i beiteområdene fører til at hele landbruksmiljø i kommuner gir opp saueholdet. Dette er alvorlig for utnyttelsen av utmarka. Årsmøtet i Finnmark Bondelag krever at staten nå tar ansvar for å bringe rovdyrtallet under kontroll slik Stortinget har vedtatt. Videre krever vi at staten må dokumentere overfor bonden at sau ikke er tapt til rovvilt, men at dyret er dødt av andre årsaker.

 

Kontaktperson Ola Tangen tlf.41 55 44 67.