Markus Heiberg17 unge bønder fra Finnmark reiser denne uka (19.-20. mars) til Tromsø for å knytte kontakter med hverandre og med bønder fra resten av Nord-Norge. Reisen har også et faglig innhold med fokus på økonomi, investeringer og byggeprosess. Gruppen består av både de som står foran en gårdsovertakelse og de som allerede har overtatt, og det er en stor kvinneandel blant dem. Mange går med byggeplaner, og gårdsbesøket er derfor trekkplasteret for dem. Det er viktig å komme rundt å se på flere ulike løsninger før en tar en endelig avgjørelse om byggeprosjektet.

Markus Heiberg er ny nestleder i Finnmark Bondelag og gleder seg stort til turen og til å bli kjent med flere av sine kolleger. Det er store avstander i fylket og dagens unge bønder driver gårder som tidligere tilhørte mange familier.  For mange kan det være langt til nabobonden, men det sosiale nettverket med yrkeskolleger er like viktig idag som det var før. Å bygge nettverk er derfor av stor betydning for trivselen i et forøvrig meningsfylt yrke. 

Heiberg opplever at det er stor interesse for å satse på en yrkeskarriere som bonde og at det er mange som vil investere i fremtidsrettede bygninger. Selv har han nylig bygget nytt fjøs, og ønsker at han får flere kolleger som satser videre. Derfor har den unge bonden også store forventninger til det kommende jordbruksoppgjøret om at det skal gis et skikkelig løft for rekrutterings- og investeringsordninger i år.

Samlingen for unge bønder er et rekrutteringstiltak som er igangsatt av Tine region nord.