- Det vil selvsagt avhenge av hvordan man organiserer en slik ordning. Men hvis bonden må transportere traktoren for framvisning hos Biltilsynet, vil de som ikke har en trafikkstasjon i nærheten bli nødt til å betale frakt  eller kjøre milevis for å oppfylle kravet, sier Tangen. – Det blir urimelig, og hvis det skal skje årlig blir prisen høy å betale for bonden, synes Tangen.

 – Det pålegges stadig nye krav på en gård og når krav skal innfris medfører det ofte økte kostnader. Alle vet at mange småutgifter til slutt blir store. Lønnsomheten på mange gårder er allerede presset til det ytterste, sier Tangen. – Men sikkerhet skal en ikke ta for lett på, heller ikke som bonde, mener han. Han håper derfor en evt. EU-kontroll på traktorer begrenses i størst mulig grad, slik at færrest mulig traktorer omfattes av ordningen, uten at det truer sikkerheten på veiene.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.

 

Les hva Norges Bondelag har sagt i saken