Etter forvaltningsreformen fra 2012 er landbruket et av fylkeskommunens ansvars områder, og en nedleggelse av skolen sender et viktig signal til næringa og landbruksmyndighetene.

Dagens bønder er ledere for bedrifter som anvender fagkunnskap innenfor svært mange områder. Agronomi, husdyrlære, bedriftsøkonomi, investering og finansieringer fagområder som har direkte betydninger for økonomien til gården. Framtidas bonde vil trolig få et enda større behov for kompetanse og faglig oppdatering innenfor nevnte områder, sier Tangen.

 Finnmark Bondelag mener det er viktig å huske på at landbrukets kompetansebehov er i stadig endring. De konklusjoner og prioriteringer som gjøres i dag må ta høyde for de behov vi har i framtida. Matproduksjon til egen befolkning er etter vårt syn en av de viktigste oppgavene vi står ovenfor, og i den forbindelse er kunnskap en av nøklene til suksess, avslutter Tangen

 

Kontaktperson: Ola Tangen, telefon 41554467