Fiskeriminister Aspaker mener at fiskerinæringa bidrag til Norges matproduksjon er underkommunisert - og at fisk er overlegen kjøttproduksjonen som skjer på land. Fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen mener at statsråden er unyansert i sine uttalelser.

 - Aspaker viser at hun har svært ensidig fokus når hun kan si noe slikt. Fisken er nok mer effektiv når det gjelder fôropptak enn våre husdyr er, og undersøkelser viser at sjømat er miljømat med tanke på CO2. Hvis en skal velge matvarer utifra det som er mest effektivt i forhold til produksjonen, kan en se poenget til Aspaker. Men det er helt usannsynlig at vi kan leve bare på fisk. Et fullverdig kosthold må inneholde matvarer også fra jordbruket. Da kan en jo spørre seg om det er importerte jordbruksvarer som er best for miljøet eller de som vi produserer i eget land. Det å bruke lokale ressurser i form av jord og beitearealer til matproduksjon, som ellers ikke ville vært nyttet til verdiskaping er et viktig bidrag til miljøet, mener Olaussen.

 - En kan bli litt provosert når en statsråd kommer med sånne uttalelser. I en situasjon der verden trenger mer mat, blir det feil å påstå at en type matproduksjon er så mye bedre enn andre. Jeg har for øvrig forventninger til at en statsråd klarer å se sammenhengene. Matproduksjon på land i form av beitedyr, gir andre miljøverdier som er viktige for samfunnet. Beiting fremmer biologisk mangfold. Flere rødlistede planter er arter som er avhengig av beite eller slått, sier Olaussen.

-  Jeg synes forøvrig det er helt feil å sette næringer opp mot hverandre, sier Olaussen. Både oppdrettsnæringa  og jordbruksnæringa er en del av et samfunn. Begge næringer har fortrinn, men vi har også utfordringer som vi bør jobbe mer med, avslutter Grete Liv Olaussen. 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen, tlf. 41646168.