Meieriene i Alta og Tana har vært under utredning for videre drift, der man vurderte anlegg for anlegg og transport av melk over lange avstander som et alternativ. I dag, onsdag, behandlet styret i TINE den siste utredningen. Og redselen for at meieriet i Tana og/eller Alta skulle legges ned har vært faretruende.

Heldigvis for landbruket i Finnmark, for arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og for forbrukerne, valgte styret i TINE å beholde begge meieriene. Dermed kan vi fremdeles ha gleden av TINE sitt tilstedeværelse i Finnmark der de produserer meget gode produkter, med melk fra bøndene i Finnmark.

Finnmark Bondelag er likevel bekymret for de endringene i markedet som stadig tvinger både Nortura og Tine til å vurdere bedriftenes tilstedeværelse i Nord-Norge.  Mye på grunn av distribusjonen som de store dagligvare kjedene har, som gjør at nesten alt må innom sentrallager på Østlandet før de sendes videre til butikkene.

Dagens avgjørelse til TINE gleder Lise Skreddernes leder i Finnmark Bondelag, sitat: «Det er gledelig at TINE styret velger å beholde begge meieriene i Finnmark. Dagens meieristruktur tar hensyn til miljøet ved at man slipper store klimautslipp som frakt av melk over store anstander ville ha medført».

 

Kontaktperson:

Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag

Tlf.nr. 412 78 729