Her kan du se hele det digitale møtet i opptak:
https://www.youtube.com/watch?v=hwPmcjfkyKs


Program:
 

11.00 - 11.10: Velkommen

Rektor Eva Britt Birkenes og Anbjørg Henriksen Varsi fraTana vgs.

 

11.10 - 11.20: Hvorfor satser Norges Bondelag på økologisk?

Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag

 

11.20 - 11.30: Hvorfor satser Norsk Bonde- og Småbrukar lag på økologisk?

Randi Karlstrøm, styremedlem i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

 

11.30 - 12.00: Erfaringer fra småskala drift og direktesalg i Vesterålen,med fokus på jordhelse

Inspirasjonsbonde René Cortis

 

12.00 - 12.25: Erfaringer med melkeproduksjon, jordhelse og omlegging til økologisk drift

Inspirasjonsbonde Ola Johansen fra Pasvikdalen

 

12.25 - 12.45: Erfaringer med grønnsaksdyrking og andelslandbruk etter økologiske prinsipper i Pasvik

Tone Roksvåg Aandahl fra NIBIO Svanhovd

 

12.45 - 13.15: Tips til bedre jordhelse på egen gård

Anne Kristiansen og Ragnhild Renna, NLR Nord Norge

 

13.15 - 13.30: Omsetning via Bondensmarked

Randi Karlstrøm fra Bondensmarked Finnmark

 

13.30 - 13.45: Omsetning via REKO-ring

Siv-Elin Krutvik fraNorsk Bonde- ogSmåbrukarlag

 

Møtet er gratis. Påmelding til marte@okologisknorge.no innen30.november.

Du får tilsendt lenken for møtet i forkant av møtestart.