Det var få bønder som hadde funnet veien til årsmøtet i Karasjok Bondelag tidligere denne måneden, men diskusjonen på møtet var likevel emgasjerende og stemninga god på møtet. Blant de tema som ble tatt opp var det økende problemet med elg som ødelegger rundballer som opptok forsamlingen mest. Mange forslag ble lansert, og lokallagsstyret vil prøve å finne en løsning på saken.

Ola Tangen orienterte om Finnmarkskommisjonens invitasjon til interesserepresentanter i Karasjok.

Torgeir Nordsletta er ny leder i lokallaget, og med seg i styret har han Halfdan Næss, Fritz Erlandsen og Anne May Olli.