Vegard Hykkerud, Britt Mari Andersen og Nils Andreas Tornensis i resolusjonskomiteen.Vi produserer råvarer til lokal mat, vi holder landskapet åpent og våre bedrifter skaper arbeidsplasser over hele fylket. Bøndene i Finnmark kan og vil bidra enda mer til samfunnet ved å produsere mer mat til folket.

Finnmarks dyrkbare arealer og utmark gir kvalitetskjøtt og god melk. God og rasjonell bruk av grasarealene, sammen med en effektiv politikk for produksjon av korn og kraftfôr i Norge, er løsninga for å øke matproduksjonen i fylket.

Finnmarksbøndene tar samfunnsansvaret det er å produsere mat til en økende befolkning, og da trenger vi en forutsigbar landbrukspolitikk for å gjøre jobben.

Rovdyr og beitedyr går ikke i lag. Forvaltninga av rovdyr er feilslått. Finnmark Bondelag krever at vedtak gjøres om til handling og at fastsatt kvote blir tatt ut.