-Det er en bred politisk enighet på Stortinget om å øke norsk matproduksjon. Klimaendringer truer verdens framtidige tilgang på mat. I framtida blir det trolig enda viktigere å bruke lokale ressurser i matproduksjonen. Matjord og beiteressurser må dermed utnyttes der de ligger. Regjeringa må nå vise ansvar og legge til rette for at vi kan øke matproduksjonen over hele landet, mener Bondelagslederen.

 

Sentralt for jordbrukets krav er virkemidler som gir forutsigbarhet og lønnsomhet for bønder i alle deler av landet. Det blir avgjørende å videreføre arbeidet med å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.  Inntekten til for eksempel et gjennomsnittlig årsverk i melke- og storfeproduksjonen er 172.000 kroner lavere enn for en gjennomsnittlig lønnstaker. - Vårt krav om en gjennomsnittlig inntektsøkning på 35 000 kroner per årsverk vil sørge for at den positive inntektsutviklinga fra i fjor fortsetter. Det beste virkemiddelet for å få nye og eksisterende bønder til å satse og investere for framtiden, er å øke inntekten, sier Olaussen.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68.