Landbruksminister Sylvi Listhaug har åpnet for at mosjonskravet til storfe på åtte uker skal vurderes på nytt

-For meg som bonde er god dyrevelferd noe jeg setter veldig høyt. Selv om kan være tungvint og ofte tidkrevende er det viktig for meg at dyra kan gå ute på grønt gress om sommeren. Jeg ser at dyra trives og det føles godt, sier Olaussen.

Hun mener at det kan by på store utfordringer når besetninger på 60-100 storfe skal være ute 8 uker om sommeren. Det krever store arealer nært fjøset som tåler intensiv tråkk og beiting. Ikke alle gårder har sånne arealer: -Likevel er dette med kyr på beite om sommeren et av våre fortrinn i Norge, sier Olaussen. - Foreløpig har vi relativt små gårdsbruk med få dyr. Å ha dyra ute på beite er håndterbart for de fleste.  Imidlertid ser det ut til at den framtidige landbrukspolitikken legger opp til større bruk og flere dyr pr. bruk. Da vil mosjonskravet vanskelig la seg gjennomføre for bøndene. Kanskje er dette noe statsråden har innsett, sier Olaussen. - Hvis målet er å ha 100 melkekyr pr bruk, blir det å følge opp mosjonskravet vanskelig og svært tidkrevende på mange gårdbruk.

Det kan søkes dispensasjon fra mosjonskravet.– For noen bønder er det ikke gjennomførbart å ha dyra ute før de har foretatt nødvendig tilrettelegging. I sommer har vi hørt om store insektsplager for kyr på beite her i nord. I slike tilfeller bør en kanskje vurdere dispensasjon for kortere eller lengre tid, mener Olaussen.  I følge Mattilsynet har det ikke vært søkt om, og heller ikke gitt noen dispensasjoner fra mosjonskravet i Finnmark i år.

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68