Finnmark Bondelag gjennomførte ledermøte 4-5 november på Ongajoksetra i Alta.

På første dag av ledermøtet så var jordvern hovedtema der Eivinn Fjellhammer fra Agri analyse holdt hovedforedraget. I tillegg så var Finnmarkseiendommen og Fylkesmannen tilstede og holdt foredrag. Landbruket rundt Alta var brukt som eksempel, selv om man kan se paralleller til også andre deler av fylket.

På dag to så var Finn Erling Ødegård fra Norges Bondelag innom og fortalte om rovdyrforvaltningen i Norge. I tillegg var leder i rovviltnemnda for region 8, John Karlsen innom og bidro med sine erfaringer. Rovviltkordinatore for Vest og Øst-Finnmark, Emil Halvorsrud og Saga Svavarsdottir var også tilstede og bidro med sin kompetanse.

Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud var også innom på dag 2 og informerte om hva som pågikk sentralt i Bondelaget. I tillegg så hadde hun en sekvens om organisasjonsbygging i lokallagene.

På ledermøtet så ble det satt i gang en medlemsvervings kampanje som pågår fram til årsmøtet i Finnmark Bondelag, 17 februar 2016. Her premieres det lokallaget som verver flest medlemmer, da både i antall og prosent. I tillegg premieres beste verver. Her vil mer informasjon bli sendt ut per epost i ett nyhetsbrev til medlemmer av fylkeslaget.