I forbindelse med at Landbruks- og matministeren besøker Karasjok neste uke, inviterer han til et åpent møte hvor landbruks- og matmeldinga blir presentert.

Landbruks- og matmeldinga legger føringer for framtidas landbrukspolitikk, og de kommende jordbruksoppgjørene. Vi får en her en gylden mulighet til å snakke med statsråden når han inviterer til en diskusjon om landbruket. Finnmark Bondelag oppfordrer derfor bønder til å møte opp og bidra til en konstruktiv landbruksdebatt om framtidas landbruk. Så ta med deg nabobonden, og kom til Karasjok på tirsdag.

 

 

Program for møtet:

kl. 18.00 – 18.05 Velkommen til fylket vårt v/Fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kjønnøy

kl. 18.05 – 18.35 Presentasjon av landbruks- og matmeldingen v/Statsråd Lars Peder Brekk

kl. 18.35 – 19.00 Kommentarer til stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken: Forberedte innlegg (à 10 min) fra:

  • Finnmark Bondelag v/fylkesleder Ola Tangen
  • Finnmark Bonde- og småbrukarlag v/regional repr.
  • Fylkesråd i Finnmark Grete Ernø Johansen
  • Ordfører i Karasjok Anne Toril Eriksen Balto

19.00 – 19.30 Pause

19.30 – 20.20 Debatt

20.20 – 20.30 Oppsummering og takk for dagen v/statsråden og møteleder