Under Finnmark Bondelag sitt årsmøte så ble Karasjok Bondelag utnevnt til årets lokallag 2015.

En av hovedårsakene til at Karasjok ble utnevnt er at de kan vise til en svært positiv trend i lokallaget. De kan også vise til en svært fin medlemsvekst det siste året, de har gjennomført studietur til Island der også Porsanger Bondelag fikk invitasjon til å delta. I tillegg så har de arrangert for andre året på rad Åpen gård.

Finnmark Bondelag gratulerer med utnevnelsen!