• Rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting sier at dette ikke er akseptabelt. Når forvaltninga avdekker seks ynglinger så forventer vi at de følger opp påleggene fra Stortinget og tar ned bestanden. Når vi samtidig vet at dette er absolutte minimumstall på antall ynglinger i vårt fylke så skjønner man at med dagens fellingstall så tar man ikke engang ut den årlige tilveksten i bestanden.

  • Lisensjakta i vårt fylke er en katastrofe, der det tas ut alt for få dyr i forhold til kvote. Når ett vanskelig og lite smidig regelverk forhindrer effektivt uttak av jerv, så må Statens naturoppsyn gjøre hva de kan for å effektivisere sitt uttak, sier Bjørn Tore videre.

Finnmark Bondelag ber derfor om ett ekstraordinært uttak av jerv fra helikopter nå før mørketida ankommer. Nysnøen som har lagt seg omkring i fylket gir gode sporingsforhold som bør utnyttes før vinteren med mørket kommer for fullt. Ber om at uttakene prioriteres til beiteområder for sau og kalvings områder for rein.

 

For mer informasjon

Bjørn Tore Søfting

Rovviltansvarlig

Finnmark Bondelag

Mob 992 63 422