Det ble et godt møte og tonen var gemyttlig. - Det er lang avstand mellom Bondelaget og Fremskrittspartiet i mange saker, men vi som var her i dag har respekt for hverandres meninger. Med et slikt grunnlag fikk vi en god diskusjon om mange temaer, sier leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen. 

Blant temaene som var oppe til debatt var investeringer i jordbruket, rovvilt, melkekvoter, distriktsvirkemidler og jordvern. Ronny Berg som er varaordfører i Alta kommune kjenner godt til utfordringene som mange Alta-bønder har når det gjelder behovet for dyrkingsjord. Med på møtet var også Rut Olsen fra Kystpartiet. De kunne fortelle at Alta kommune har satt i gang et arbeid med å kartlegge områder som egner seg for nydyrking. 

Grete Liv Olaussen er glad for at vi fikk på plass et møte med Ronny Berg. - Jeg synes det er viktig at våre fylkespolitikere har god kjennskap til næringas utfordringer og fortrinn, og spesielt de som representerer regjeringspartiene, sier Olaussen.