Årsmøtet i Alta Bondelag ble avholdt den 9 mars.

I generaldebatten informerte lokallagsleder om arbeidet med arealplanen for Alta kommune og den planlagte avlastningsveien. Et resultat av denne debatten var et forslag om nydyrkingsplan for kommunen. Årsmøtet var også opptatt av kommunikasjonsarbeidet i lokallaget.

Fylkesleder i Finnmark Ola Tangen, var forepurt å innlede omkring rovdyrpolitikk og de utfordringene sauenæringa opplever i den forbindelse. Fylkesleder orienterte også om arbeidet Finnmark Bondelag har gjort i forbindelse med landbruks- og matmeldinga Velkommen til bords.

Lokallagsstyret består av leder Jørn Suhr, styremeldlemmer Knut Arne Mikalsen, Kåre Vidar Heitmann, Torbjørn Nyvoll, Per Øyvind Isaksen, og Vegard Hykkerud  som varamedlem.