Landbruks- og matdepartementet har i dag bestemt at forholdstallet for disponible kvoter  skal økes, slik at alle melkeprodusenter skal få muligheten til å øke sin produksjon med 3 prosent i kvoteåret 2012/2013.

– Smørmangelen i fjor var på langt nær noen krise, men den var ikke heldig for det norske landbrukets gode rykte, sier Tangen. –Jeg er derfor glad for at TINE nå følger nøye med på balansen i melkemarkedet, og har bedt om kvoteøkninga, sier Tangen.

 - Det er ikke sikkert at alle melkebønder har mulighet til å øke produksjonen på gården med 3%. For å drive jordbruk er å spille på lag med gårdens ressurser og dyras produksjonsevne. Det er derfor ikke bare å trykke på en knapp, og vips så øker produksjonen av melk hos kyrne, understreker Tangen. – Kuas evne til melkeproduksjon avhenger av arv, fôring og hvor lenge det er siden kua kalvet. Men for de bøndene som har nok fôr og plass i fjøset, er kvoteøkninga noe de fleste hilser velkomment, tror Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67