- Statens tilbud fremstilles som svært godt for Finnmarksbonden, fordi staten har beholdt distriktstilskuddene. Men faktum er at de har kutta både tilskudd og investeringsvirkemidler som Finnmarksjordbruket trenger.  Den utviklinga som staten ønsker for jordbruket vil flertallet av bøndene i Finnmark ikke klare å følge med på, mener Olaussen. – Det er dyrere å drive jordbruk på 70 grader nord. Det meste av innsatsfaktorer er dyrere. Statens tilbud tar ikke nok høyde for at kostnadene vil stige enda mer som følge av arbeidsgiveravgift i transportnæringa.

- Staten sier at de vil satse på  heltidsbonden. Mange Finnmarksbønder føler nok dette som et slag i magen, for Finnmarksbønder ser på seg som heltidsbønder. De har flere årsverk på gården, og selv med dagens landbrukspolitikk er lønnsomheten for svak. Staten ønsker å gradvis redusere overføringene til næringa, så jeg tror mange bønder frykter for framtida, sier Olaussen.

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf 41646168.