17 medlemmer fra de to lokallagene Karasjok og Porsanger Bondelag var i forrige uke på besøk hos det islandske Bondelaget. Besøket var en del av programmet på fagturen til Island som hadde vært planlagt i nesten ett år. Vi fikk en god mottakelse og en fin presentasjon av jordbruket på Island, og det viste seg at bruksstørrelsen på gårdene på Island ikke er noe annerledes enn hjemme i Finnmark.  Det viste seg også at vi har mange av de samme utfordringene, f.eks når det gjelder økonomi og investeringer.

Store omstillinger

Mange av bøndene på Island har vært gjennom en stor omstilling etter askeutbruddet for fire år siden og har skaffet seg flere bein å stå på. Spesielt har det vært en stor satsing på reiseliv, gjerne i kombinasjon med gårdsdriften.  Dette var også hovedmålet for vår fagtur til Island. Det er også vanlig å spe på inntekten med en ekstra jobb ved siden av gården.  Imidlertid har vi utfordringer i Norge som de ikke har på Island. F.eks har de ikke tap til rovdyr av den enkle grunn at de ikke har store rovdyr på øya. Markedet for melk og melkeprodukter er økende, uten at produksjonen møter konkurranse fra import.

Nye kontakter og nye ideer

Senere besøkte vi Istex ullfabrikk som er en samvirkebedrift eid av alle islandske sauebønder. Det faglige delen inneholdt også besøk på to sauebruk, to melkeproduksjonsbruk og et lengere opphold på Hestheimar gård. Selvsagt ble det også tid til å besøke kjente reisemål som den blå lagune og Gullfoss.  Finnmarksbøndene reiste fornøyde hjem etter en lærerik og minneverdig tur. Noen hadde nye ideer med seg hjem med tanke på utvikling av egen gård, og alle hadde knyttet kontakter med kolleger fra vårt eget fylke.

Reiseleder var Anne May Olli fra Karasjok Bondelag tlf 93241264