Fylkesleder Grete Liv Olaussen tok opp utfordringer med høye bygge kostnader i Finnmark, foreslått tak på investeringsstøtte i kombinasjon med dårlig pantegrunnlag. Her bekrefter leder i Norges Bondelag at Bondelaget krever et unntak for Troms og Finnmark på tak i investeringsstøtte.

Nestleder i Finnmark Bondelag Markus Heiberg tok opp utfordringer med tilleggs fakturering på veterinære reiser. Her krever han et regelverk som begrenser veterinærens mulighet for å gjennomføre dette samtidig som satsene på støtteordningene for kjøring for veterinærer heves. Markus tar i tillegg opp utfordringer med leiekvoter der kvoter leies ut over mange år uten at det er krav om at kvotene må tilbakeføres til aktive produsenter.

Begge innleggene høster mye reaksjon og støtte i fra andre årsmøtedeltagere. Line Henriette Hjemdal som er landbrukspolitisk talskvinne for KRF bekrefter at opposisjonen i sitt forslag til årets jordbruksforhandlinger har lagt inn midler for å heve satsen for veterinære reiser.

Delegatene som deltok på årsmøtet fra Finnmark var leder Grete Liv Olaussen, nestleder Markus Heiberg og styremedlemmene Bjørn Tore Søfting og Liv Heidi Losvar. Terje Balandin deltok som organisasjonssjef.