Styremedlemmene som var på valg var Truls Halvari og May Conny Johansen, Begge ble gjenvalgt.

Styret i Finnmark Bondelag er dermed som følger:

Grete Liv Olaussen - fylkesleder (gjenvalg)
Truls Halvari - nestleder (gjenvalg som styremedlem, ny som nestleder)
May Conny Johansen - styremedlem (gjenvalg)
Merete Helander - styremedlem (ikke på valg)
Vegard Hykkerud - - styremedlem (ikke på valg)
Viggo Myhre - 1. varamedlem (gjenvalg)