I tillegg er det Statens ansvar å gjøre jobben med skadefelling.  De overlater jobben til bøndene som har mer enn nok å gjøre på denne tiden av året med innhøsting og med å føre tilsyn med dyra sine.

Massakren i en saueflokk i Tana denne uka er resultatet av Statens feilslåtte rovviltforvaltning. Området der bjørnen har gått til angrep er innenfor et B-område for bjørn, altså et prioritert beiteområde for husdyr. En bonde har funnet 20 døde sau og 1 lam, og disse er dokumentert tatt av bjørn.  37 lam er fortsatt savnet, og bjørnen er ikke funnet. Det har også vært bjørn på ferde i samme område tidligere i år. Likevel benekter SNO at bestanden av rovdyr er økende.  For bøndene som opplever dette er det en stor økonomisk og psykisk belastning.

Fellingstillatelse er gitt, men staten følger ikke opp med å sende ut eget personell. Det er brukt store summer på å utdanne jegere og opptrening av hunder. Disse blir ikke satt inn i jakten på bjørnen. Bøndene må gjøre jobben for staten, og ta den store belastningen med uttak av skadedyr.

Det er en helt feilslått forvaltning og feil bruk av midlene. Det er meningsløst at spesialtrente hunder og personell ikke skal settes inn når rovdyr gjør skader innenfor det som skal være trygge beiteområder for sau.  Vi i Finnmark Bondelag forventer at skadene som er påført blir fullt kompensert, og at SNO setter inn egne ressurser i jakten.

Kontakt:  Grete-Liv Olaussen, fylkesleder Finnmark Bondelag, tlf 416 46 168
                  Truls Halvari, rovviltkontakt Finnmark Bondelag, tlf 918 57 185