SNO har denne vinteren tatt ut 8 jerv gjennom ekstraordinære uttak på Varangerhalvøya. – Dette er et område hvor vi ikke har kjerneområde for jerv, og som jeg ikke forventer at det skal være så mye rovdyr, sier Ola Tangen. Han fortsetter: - Jeg mener at rovdyrbestanden er helt ute av kontroll. Myndighetene vet ikke hvor jerven befinner seg i utmarka og har på langt nær god oversikt over hvor mange jerv det er. Dagens regelverk for å registrere rovdyrbestanden er tilpasset en tid hvor rovdyrstammen var truet. I dag ser det ut til at både jerven og gaupa har etablert seg i Finnmark. Jeg mener derfor at det er på høy tid at vi ser på reglene som regulerer registrering, skadefelling og uttak av rovdyr, sier Tangen.

Årsmøtet i Finnmark Bondelag var også engasjert i rovviltproblemet og etterlyste i en uttalelse at staten må ta ansvar for å få rovdyrtallet ned.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.