- Bondelaget gikk inn i forhandlingene med et mål om å få til en avtale, men vi erkjenner at staten ikke hadde vilje til å finne en løsning med jordbruket. Statens tilbud er et alvorlig angrep på jordbruket i fylket, der familiebrukene utgjør hovedtyngden næringa, mener Grete Liv Olaussen

- De få brukene som staten satser på og som får økt inntekt, vil ikke kunne erstatte for de mange vil få dårligere økonomi. Redusert lønnsomhet vil svekke rekrutteringen og gi flere nedleggelser i fylket, og det vil bli nærmest umulig å holde alle jordbruksarealene i drift i Finnmark. Da må produksjonen baseres på mer import av fòr, sier fylkeslederen.

Staten tilbød bøndene en inntektsvekst i kroner som var langt lavere enn det andre grupper forventes å få, og som vil øke inntektsavstanden ytterligere.  I tilbudet prioriterer regjeringen noen få store bruk på bekostning av storparten av bøndene.  I Finnmark et få tall av brukene som har naturgitte forutsetninger for å bli store.

- Landbruket i Norge må være tilpasset det landet vi bor i. En ensidig satsing på stordrift tvinger fram en frikobling av  matproduksjonen fra det naturgitte ressursgrunnlaget og vil øke sårbarheten for klimaendringer, mener Grete Liv Olaussen.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68

 

Trist for landbruket