- Også vi må følge med i den teknologiske utviklinga, sier sauebonden fra Tana - Jeg har ingen erfaring fra denne type merking som Bioforsk holder på med, men jeg har noen radiobjeller på sauene mine. Disse er til stor hjelp i løpet av beitesesongen og ikke minst under sankinga, sier Halvari. Radiobjeller er elektronisk overvåkningsutstyr som lar bonden følge sauens bevegelser i utmarksbeitet via GPS, mobilnett og dataskjerm. I 2011 ble radiobjeller brukt på 19 000-20 000 voksne sauer på utmarksbeite over hele Norge. Bjellene sender signaler når dyret ligger lenge på samme plass. Dermed kan bonden lett finne igjen dyret og sjekke årsaken til at det ligger i ro. – Hvis sauen er tatt av rovdyr, vil en lett finne igjen kadaveret, sier Halvari. Men det er også  nyttig for å finne ut hvor flokken er når en skal se til dyra på beite ellers.
– Dessverre blir det en del feilmeldinger på grunn av dårlig mobildekning, men det er likevel verdt det, synes Truls Halvari.

 - Bjellene er litt dyre i innkjøp, så Fylkesmannens miljøvernavdeling har lånt ut bjeller til bønder som har problemer med rovdyr i beiteområdet sitt. Bjellene kan slutte å virke i løpet av sesongen, og det er ikke bra. Men jeg håper at teknologien bedrer seg, slik at vi kan få bedre GPS merking av dyra , til en billigere penge, sier Halvari. Han understreker imidlertid at ingen teknologi kan erstatte bondens fysiske tilstedeværelse på beitet. – Det er utrolig viktig å se til sauene på beite. Dyra kan bli syke og lam blir morløse, og  dette må følges opp av bonden. Dessuten er det god økonomi å få flest mulig friske sauer og lam ned fra utmarksbeitet, avslutter Halvari.

Kontaktperson Truls Halvari tlf. 918 57 185.