Nordre Varanger Bondelag bad om møtet med rovviltnemnda pga uro i beitenæringen. I tillegg til styret deltok også representanter fra Persfjord beitelag.

Bondelaget tok opp de mange lokale observasjonene av jerv, til og med i bygder i lammingstida, bruk med store tap og nedleggelser av bruk som følge av rovdyrproblematikk.

Den lite effektive kartlegginga og sporinga av jerv på Varangerhalvøya ble også diskutert. 

 - I løpet av vinteren har det vært vanskelig for Statens Naturoppsyn å få oversikt over jervbestanden på Varangerhalvøya, sa Alfred Ørjebu fra Statens Naturoppsyn.
– Vi syns vi har sett lite spor, men det kan like gjerne være forholdene som har lurt oss. Det har vært en ekstremt dårlig vinter for å spore både rødrev og fjellrev og jerv, for det har vært få dager med vindstille og sol, med et lag av nysnø der det er enkelt å finne spor. En liten bris kan slette sporene, sa han.

 - Gjennom drøftinger etter møtet synes vi det var et positivt . Vi ble lovet videre deltakelse fra rovviltnemndas side dersom vi ønsket å invitere dem på framtidige møter. Vi møtte en positiv holdning fra rovviltnemnda sin side, sier Nordre Varanger Bondelag.