- Avstanden mellom jordbruket og staten er jo veldig stor, og jeg tror statens tilbud må forbedres betraktelig for at en evt. avtale skal kunne inngås, sier fylkeleder Grete Liv Olaussen. Statens tilbud viser hvilken retning regjeringa ønsker at jordbruket skal ta. De vil ha klart større bruk, og bonden løpe enda raskere for å få samme inntekt som i dag.  Dette jordbruksoppgjøret avgjør derfor framtida for alle bondefamilier og norsk matproduksjon.

- Selv om Finnmark har gårdsbruk som er større enn landsgjennomsnittet vil tilbudet ikke bedre økonomien for det store flertallet. Kostnadene øker også her i Finnmark. Høyere dieselavgift og arbeidsgiveravgift for transportsektoren, slår trolig inn på kostnadssida på alle gårdsbruk. For ved å bli større må også kostnadene i drifta øke. Staten har også signalisert i tilbudet at de ser for seg en avkorting i tilskuddene på sikt. Dermed vil lønnsomheta på gårdene gå ned, mener Olaussen.

Olaussen mener det er riktig å sette seg ved forhandlingsbordet. – Vi må teste statens forhandlingsvilje, fordi det er begrenset for hvor stor en gård i Finnmark kan bli. Hvis bonden legger ned drifta har det store konsekvenser lokalt og regionalt. Dette er aktive bønder som gjør en viktig jobb for landet vårt. De sørger for at lokale og regionale ressurser blir utnyttet på en bærekraftig måte til å produsere mat.  Ved å svekke lønnsomheten til disse bøndene legger regjeringen her opp til økt import, redusert matsikkerhet og et mindre klimavennlig landbruk, mener Olaussen.

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68