I innkallinga heter det at  det mange lokale saker som bør tas tak i. Blant annet har bønder opplevd økende problemer med elg som ødelegger rundballer.

Lokallaget har vært lite aktivt de siste årene, og initiativtaker Torgeir Nordsletta håper nå at det kan blåses liv i lokallaget igjen.

Fylkesleder i Finnmark Bondelag Ola Tangen vil delta på møtet. Han skal blant annet orientere om Finnmarkskommisjonen og de erfaringer vi har gjort med deres arbeid. Han vil også diskutere aktuell landbrukspolitikk med forsamlingen.

Forøvrig er ordinære årsmøtesaker til behandling. Velkommen.