Tana Bondelag
Finnmark Bondelag største lokallag med
131 medlemmer, derav 46 bruksmedlemmer

Medlemsvekst på drøye 8 % i 2016

Sannsynligvis den kommunen i Norge med størst andel kvinnelige gårdbrukere

Tana Bondelag har hatt ett høyt aktivitetsnivå i 2016. De har arrangert Åpen gård og levert innspill til jordbruksforhandlingene, Laget kan vise til en svært god medlemsvekst i 2016 og ble vinner av vervekonkurransen over flest nye medlemmer i Fylkeslagets vervekonkurranse. Som alltid så har lokallaget deltatt på alt som er av møter arrangert i regi av Finnmark Bondelag.

Styret til Tana Bondelag har vært aktive og har gjennomført møter med lokale parti for å synliggjøre viktigheten av et framtidig landbruk i kommunen. De har gjennomført kampanjer i forkant av årets jordbruksforhandlinger og de har til om med hatt møter med butikkene i bygda for å sikre et større vareutvalg av lokalproduserte varer i deres hyller. I tillegg så har de vært en sterk pådriver for å få gjenetablert et kommunalt skadefellingslag.

Kan de gå helt til topps?

Spørsmålet nå er om dette er nok? Kan de nå helt til topps i konkurransen om å bli årets lokallag i Norges Bondelag? Det som er sikkert er at de er en svært sterk kandidat.