Ved å bli årets lokallag så mottar lokallaget 5000 kr i tillegg til mye heder og berømmelse. Lokallagsleder Lasse Johnsen mottok blomster, diplom og mye god omtalelse fra fylkesleder Grete Liv Olaussen.

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:
-          Høyt aktivitetsnivå
-          God synlighet i lokalmiljøet
-          God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer
-          Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid

Alta Bondelag kan blant annet vise til av aktivitet;

  • Åpen gård med 1300 deltagere

  • Høyt politisk engasjement på kommunenivå der fokus på jordvern har vært svært viktig

  • Svært synlig i lokale medier der spesielt lokallagsleder har vist seg fram på en utmerket måte

  • Har deltatt på alt av arrangement og møter i regi fylkeslaget

Finnmark Bondelag benytter anledningen til å takke Alta Bondelag med innsatsen og ser fram til ett godt og aktivt samarbeid, også i årene framover