Lokallagsleder i Alta Bondelag Lasse Johnsen uttalte følgende etter en hektisk dag;

Enda en gang har Alta Bondelag gjennomført et suksessfullt arrangement med ny publikumsrekord. Været var med oss. Familien Hykkerud stilte den flotte gården sin tilgjengelig for hele Alta sin befolkning, og det er vi veldig takknemlig for. Lokallagslederen sier videre at han er godt fornøyd med sine medlemmer der mange av de bidro på søndagen for å sikre en fin dag for alle gjestene.

På gården kunne man se på melkekyr, kalver, sauer, kaniner, høns og kyllinger. For de som var ekstra heldig så fikk de med seg en kalving også. Den lokale ride klubben stilte med hester slik at barna fikk muligheten til å ri. Det ble gjennomført underholdning med gjeterhund, og i tillegg så stilte noen lokale cowboyer opp og gjennomførte show med hest og skyting. Det lokale idrettslaget ordnet med kafe og hvis man ser på matkøen så har også idrettslaget all grunn til å være fornøyd. Felleskjøpet stilte med fine premier til loddsalget og de øvrige samvirkebedriftene (Tine, Nortura og Landkreditt) stilte med småpremier som barna fikk etter forskjellige aktiviteter.

Fylkesleder Grete Liv Olaussen som også var tilstede med tre av sine barnebarn takker Alta Bondelag for innsatsen, og så håper hun på et like vellykket arrangement når Laksefjord Bondelag arrangerer sin "Åpen gård" 9. september i Bekkarfjord.