På programmet stod mellom anna ny forsking, reduksjon i konfliktane med beiteskade, tilskitning av friområde, tiltak som fungerer godt og tiltak som fungerer mindre godt. 

Innlegg ved Ingunn Tombre og Ove Martin Gundersen.

Inngunn Tombre er seniorforsker ved NINA. Hennar nøkkelkvalifikasjonar er gjess, adferds- og populasjonsøkologi, reproduksjonsløkologi, landbrukskonflikter, gåsejakt, effekter av beiting på innmark, bestandsovervåking, adaptive medforvaltningsprosesser, forvaltningsplanar, effekter av klimaendringa og tundraøkologi.

Ove Martin Gundersen er prosjektleiar i nasjonalt gåseprosjekt i Norges Bondelag. Hans arbeidsområde er forvaltning, grunneigarorganisering og tilrettlegging for gåsejakt.

Tema dei tok opp:
Vestland på Europakartet – korleis er forvatninga i europeisk samanheng?
Grågås - internasjonal forvaltningsplan (ISSMP)
Kva og korleis gåsejakt? Organisering av jakt og gåsejaktkurs. Samarbeid grunneigar, jeger og kommune
Utfordringar for landbruket i Vestland. Kan skadane reduserast? 
Konflikt-reduserande tiltak. Kva finn du i verktøykassen?
Bruk av laser og gjerder, nokre resultat.

 

Plansjar:
Vestland på Europakartet.
Gåsejakt.
Konfliktreduserende tiltak for gåseutfordringer i landbruket.

 

Utfordringane med grågåsa for bonden

Espen Brattli er bonde i Kvam. Han fortalde om sine utfordringar med gjess.

 

Forvaltning av grågås på fylkes- og kommune nivå. Kven har ansvar for kva?

Stein Byrkjeland er fagdirektør hos Statsforvaltaren i Vestland.

 

Forvaltningsplan som verktøy for å redusere beiteskade i jordbruket. Eksempel på gode tiltak.

Ved Arnold Håland, NNI. NNI er eit konsulentselskap innafor natur- og miljøbaserte problemstillingar.
 

Plansjar: Grågåsa i Vestlandets kystlandskap.