Elevane var fordelt på 5 gardar; Knut Arne Laukeland, Frode Bareksten, Ole Magnus Mo, Nils Arve Styve og Eirik Sunde. Kjekke tilbakemeldingar om èin flott dag for små og store folk, og dyr.