Valnemnda i Sogn og Fjordane Bondelag har gjeve si innstilling til styre i fylkeslaget for 2016/17

Det vert innstilt på attval av leiar Anders Felde frå Breim.

Nestleiar Marit Flatjord sa i frå seg attval, og valnemnda har innstilt Ole-Ivar Åm Sognnes frå Leirvik som ny nestleiar. Sognnes har vore i fylkesstyret sidan 2013, først som 3. og 2. vara og det siste året som medlem på fast plass i styret.

Vidare innstiller valnemnda på at Marianne Kvalvik Kvamme i frå Eikefjorden går inn som styremedlem. Ho har vore 1. vara til styret sidan 2014. Nils Magne Gjengedal frå Hyen er innstilt som styremedlem for to nye år.

I styret sit også Kari Sigrun Lysne frå Lærdal, og ho er ikkje på val i år.

Som ny 1. vara er Ole Bjarne Hovland frå Årdalstangen innstilt.

Valnemnda har og innstilt på attval av 2. vara Inge Brekke frå Bjordal og 3. vara Tor Arne Herstad frå Naustdal.

Valet vert gjennomført på Sogn og Fjordane Bondelag sitt fylkesårsmøte på Skei den 3.-4. mars.