Valnemnda gjev også fornya tillit til styremedlemene Marit Flatjord og Nils Magne Gjengedal for 2 nye år.  Marit Flatjord er også innstilt for 1 nytt år som nestleiar i fylkeslaget.  -  Valnemnda har ikkje funne grunn til å gjere dei store endringane dette året, held Flo fram.  Vala skal gjennomførast på årsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag på Skei den 8. og 9. mars.

 

Valnemnda i Sogn og Fjordane Bondelag, f.v. Jan Arve Midtbø, Anne Moen, Lars Egil Viken, Kathrina Flo, Hermund Alme og Margunn Myrmæl Øren, har lagt fram si innstilling fram for fylkesårsmøtet