Noverande tillitsvalde har frist til 30. november med å melde attende korleis dei ser på vidare verv i organisasjonen.   - Uavhengig av kva svar vi får frå noverande tillitsvalde,  ynskjer vi innspel på kandidatar til ulike verv i fylkeslaget held Kvammen fram.  Vi set stor pris på innspel frå lokallaga til vårt arbeid. 

Desse sit i valnemnda i fylkeslaget:

  • Leiar i valnemnda: Kari Heggenes Kvammen
  • Nestleiar i valnemnda: Asbjørn Grindedal
  • Medlem: Samson Hamre
  • Medlem: Silje Åsnes Skarstein
  • Medlem: Karin A. Øverli Grøneng
  • Medlem: Øystein Huglen

E-postadresser og telefonnummer til medlemene i valnemnda finn du HER

Fylkesårsmøtet skal vere i Førde torsdag den 9. og fredag den 10. mars 2023.    Resultatet av Valnemnda sitt arbeid vil vere klart i god tid før årsmøtet.