Landbruksselskapet forvaltar eit privatfond, der midlane kan nyttas meir fritt til tiltak som i vid meining kan fremja landbruket, og til tiltak for å gjera landbruksnæringa meir kjend i samfunnet.

Det kan gjevast tilskot til

  • Opplysningsarbeid om jordbruket innanfor og utanfor næringa,
  • Nyskaping i jordbruksproduksjon, eller til
  • Nyskaping i landbruket, spesielt når det er retta mot klimatiltak og det grøne skiftet.

Søknadar om tilskot må sendast til styret innan onsdag 1. mars. Søknadane kan sendast til mauel@statsforvalteren.no eller til Stiftinga Hordaland Landbruksselskap, Postboks 7310, 5020 Bergen.

Spørsmål kan rettast til Mary Ueland, tlf. 57 64 30 62 eller mauel@statsforvalteren.no