1 - Webinar om solenergi på garden

Vil du finne ut meir om moglegheitene for solcelleanlegg på garden din?

Dato: Torsdag 27. mai 2021 10:00 - 11:30

Stad: Teams (påkoblingslenke blir sendt etter påmeldingsliste).

Arrangør: Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Norges Vel, Innovasjon Norge og Norges Bondelag

Målgruppe: I all hovudsak gardbrukarar, rådgjevingstenesta og andre interesserte solelskarar.

Sjå meir informasjon om seminaret og påmelding i denne lenka hos Statsforvaltaren i Vestland.

 

2 - Ekspropriasjonsrett - Grunnerverv

Advokatfirmaet Harris har eit miniseminar for bondelagsmedlemmene i Vestland. Kva rettigheiter gjeld og korleis bør grunneigaren stille seg når eigedomen hans/hennar vert regulert til offentlege utbyggingsføremål?

Dato: Torsdag 27. mai kl 13:00 – 14:00, 45 min kurs – 15 minutt for spørsmål

Stad: På Teams. (påkoblingslenke blir sendt etter påmeldingsliste).

Arrangør: Vestland Bondelag i samarbeid med advokatfirmaet Harris.

Det er gratis å delta.

Lenke til påmelding.